Антибиотична резистентност - Предизвикателството за XXI век

Развитието на устойчиви бактерии е природен феномен, който се изостря и ускорява от неадекватно използване на антибиотици в областта на човешкото и животинското здраве.

Антибиотиците действат за отстраняване на най-чувствителните бактерии. Въпреки това, някои бактерии са способни да оцелеят и да се адаптират чрез придобиване на „резистентни гени“ или чрез мутация на съществуващите гени, или чрез придобиване на нови гени.

Неподходящото и неоправдано използване на антибиотици води до появата на резистентни бактериални щамове, което прави антибиотиците неефективни. Във всички вирусни инфекции (простуда, болки в гърлото и други респираторни инфекции и.т.н.), използването на антибиотици е ненужно и дори вредно, защото увеличава бактериалната резистентност към антибиотиците.

Днес, третирането на един голям брой инфекции като пневмония, туберкулоза, септицемия и гонорея е трудно и понякога невъзможно, защото антибиотиците губят ефикасността си. Виждаме, също така, повторната поява на някои заболявания (туберкулоза, например) поради резистентност към антибиотици. Разработват се нови антибиотици, но никой от тях не се счита за ефективен срещу най-устойчивите бактерии. Ще отнеме пет до десет години, преди тези нови съединения да станат достъпни.

През ХХ-ти век подобренията на хигиенните условия, създаването на ваксини и масови програми за ваксинация и развитието на антибиотици имаха огромно влияние върху продължителността на живота и качеството на живота в световен мащаб. Антибиотиците са едно от основните открития за съвременната медицина. Наличието на антибиотици прави възможни много от настоящите ни „медицински чудеса“: трансплантации на органи, лечение на рак, терапии за положителна промяна на имунната система (за заболявания като ревматоиден артрит, псориазис или болест на Crohn например) и сложни хирургични процедури. Без антибиотици, усложненията на тези медицински интервенции, дължащи се на инфекции, биха били твърде чести, вредни и евентуално фатални.

„Една ера без ползване на антибиотици е краят на съвременната медицина, така както я познаваме. Съвсем прости неща като стрептококите в гърлото или ожуленото коляно на детето, ще могат да причинят смърт отново.“

Маргарет Чан (Генерален Директор на Световната Здравна Организация) - 2012 г.

ПОСЛЕДИЦИТЕ НА АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ

  • Неуспехът на лечението, който води до хронични проблеми
  • Увеличаване на заболеваемостта (увреждания, слаби резултати) и смъртност
  • Неблагоприятни ефекти от алтернативни лечения (възможно по-малко ефективни, възможно по-токсични)
  • Повтаряща се инфекция след лечение
  • Увеличеното разпространение на резистентни към антибиотици бактерии и свързаните с тях инфекции, придобити в общността и единици за медицинска помощ
  • Повишеното използване на антибиотици
  • Липса на наличности на клинично ефективните антибиотици
  • по-продължителни и по-сложни хоспитализации
  • Прекомерни разходи за медицинска помощ
  • Понижаване на социалната производителност

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ

Въздействието на резистентността към антибиотиците върху живота, здравните системи и икономиките е значително и ще продължи да расте. Публикувани са някои оценки на икономическите ефекти и констатациите са тревожни. Например годишните разходи на американската здравна система се оценяват на 21-34 милиарда долара, както и повече от 8 милиона допълнителни дни в болницата (ref.07)spellberg et al. Combating antimicrobial Resistance: Policy Recommendations to save Lives. Clinical infectious Diseases 201; 52:397-428. (http://cid.oxfordjournals.org/content/52/suppl_5/s397.full.pdf) in the EU, resistance to antibiotics costs an estimated €1.5 billion per year (ref.08). Burden of antibiotic Resistance. action on antibiotic Resistance (React), 2012. (http://www.reactgroup.org/uploads/publications/react-publications/React-facts-burden-of-antibiotic-resistance-May-2012.pdf). Медицинските разходи са само част от икономическото уравнение: намаляването на заетостта и приходите и увеличаването на националните разходи за здравеопазване следва също да се вземат предвид при оценката на финансовото въздействие. ЕС оценява, че резистентността към антибиотици причинява всяка година 600 милиона дни загубена производителност, докато в Тайланд някои изследователи оценяват, че това води до загуби на производителност годишно от 2 милиарда долара (ref.09)Prakongsai et al. Prevention and Control of antimicrobial Resistance in Thailand. Презентация на паралелното събитие относно резистентността към антибиотици, 65-та Световна здравна конвенция, 2012 г. Докладът на О'Нийл оценява, че до 2050 г. антибиотичната резистентност може да доведе до допълнителна загуба на БВП от 100 милиарда щатски долара (ref.10)tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations.the Review on antimicrobial Resistance chaired by Jim O’Neill. Май 2016. - (https://amr-review.org/Publications.html) Според Световната Банка, без ограничаване на резистентността към антибиотици, годишните разходи могат да станат толкова масивни, колкото тези на световната финансова криза, която започна през 2008 г. Освен това, целите за устойчиво развитие за 2030 г. - като спиране на бедността, прекратяване на глада, осигуряване на здравословен живот, намаляване на неравенствата и съживяване на глобалните партньорства - вероятно ще останат нереализирани. (ref.72) Световната Банка. 2016. “Drug-Resistant infections: a threat to Our Economic Future (Discussion Draft).” Washington, DC.