Новият тест VIDAS TB-IGRA

 

Ref:423111

Диагнозата и адекватното лечение на инфекцията с латентна туберкулоза представляват критичен етап от Стратегията на Световната Здравна Организация относно ликвидиране на туберкулозата (TB), като са от съществено значение за предотвратяване на развитието на активната форма на заболяването и за спиране на разпространението на туберкулозата.

 

ЛАТЕНТНАТА ТУБЕРКУЛОЗА ПРЕДСТАВЛЯВА ОГРОМЕН РЕЗЕРВОАР ЗА ЕДНА СМЪРТОНОСНА БОЛЕСТ 

 

imagine 

TB_ИНФОГРАФИКА  TB_МОНОГРАФИЯ

 

VIDAS® TB-IGRA предлага най-простото, ефективно и надеждно решение за откриване на латентна или активна туберкулоза.

Предлага се с имунологичният анализатор VIDAS® 3, Biomerieux.  VIDAS® TB-Igra е тест, който открива количеството Интерферон Гама в кръвта за диагностициране на инфекцията с Mycobacterium Tuberculosis.

 

- БЕЗ МНОЖЕСТВО ЕПРУВЕТКИ - БЕЗ ПРИГОТВЯНЕ НА ПРОБАТА - ПРОСТО '’LOAD&GO’’-

Тестването VIDAS® TB-IGRA се отличава с надеждност и пълна автоматизация и включва:

 1. събиране на само една епруветка с кръв от пациент във вакутейнер с литиев хепарин;
 2. поставянето на вакутейнера с кръв и на специфичните реагенти в апарата VIDAS® 3;
 3. получаване на резултата за около 17 часа (<1 ден).

 

Спестете време и увеличете ефективността на вашата лаборатория чрез тестване VIDAS® TB IGRA ”in house’’.

Пълна автоматизация и оптимизиран поток.

Рентабилно решение от финансова гледна точка: всички реагенти (калибратор, контроли) са включени в комплекта.

 

БРОШУРА TB IGRA

 

ВСИЧКИ ЕТАПИ СЕ УПРАВЛЯВАТ НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНО В АПАРАТА VIDAS® 3, С МИНИМАЛНИ СТЪПКИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ, КОИТО НЕ ВКЛЮЧВАТ ОБРАБОТКА НА ПРОБАТА imagine

VIDAS® TB-IGRA ОСИГУРЯВА НАДЕЖДНОСТ ПРИ ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ЗАРАЗЕНИТЕ ХОРА 

 

Тестът VIDAS® TB-IGRA е с доказана отлична производителност:

 • Отлична аналитична прецизност: 6.2 ≤ CV ≤ 8.4%  и  0.26 ≤ [IFNγ] ≤ 0.39 UI/ml
 • Увеличена чувствителност за населението с активна TB*:

 imagine

* Оценена въз основа на потвърдени проби на пациенти с активна TB, с изключение на неопределените резултати.

 

Тестът VIDAS® TB‑IGRA получава:

 • по-голям брой положителни резултати,
 • по-малък брой фалшиви отрицателни резултати. 
 • Повишена специфичност за населението с изключително нисък риск от инфекция:

 imagine

** Кръвни донори от държава с нисък ендемичен риск, с изключително нисък риск от инфекция с TB

 

Тестът VIDAS® TB‑IGRA е с демонстриран висок капацитет за идентифициране на пациенти с активна ТВ, както и на пациенти, които не са заразени с TB. 

 

 • Високо съответствие (положително процентно съответствие PPA и негативно процентно съответствие NPA) при населението със смесен инфекционен риск с TB в сравнение с теста QFT®-plus:

imagine

Тъй като не съществува тест „Gold Standard“ за диагностициране на хора с латентна TB инфекция е изчислено съответствието със съществуващият на пазара тест, QFT®-plus.

 

Тестът VIDAS® TB‑IGRA открива по-голям брой хора, заразени с TB, когато рискът е завишен. 

 • Тестът VIDAS® TB‑IGRA открива по-голям брой хора, заразени с TB, когато се увеличава нивото на излагане на TB, подчертавайки по-силна връзка с очакваната вероятност за инфекция с латентна TB в сравнение с теста QFT®-plus.

 imagine Общата степен на положителните резултати е статистически по-висока (α=5%) за VIDAS® TBIGRA в сравнение с QFT®Plus (pvalue < 0.0001).

 

С VIDAS® TBIGRA се намаляват предизвикателствата, свързани с неопределените резултати 

 • VIDAS® TB-IGRA предлага по-малко неопределени резултати в сравнение с теста QFT®-plus
 • висок капацитет за лабораторията за предоставяне на валидни резултати на специалистите от клиниките

imagine 

Общата степен на неопределените резултати е статистически по-ниска (α=5%) за теста VIDAS® TBIGRA в сравнение с теста QFT®plus (pvalue = 0.0001).

 

VIDAS® TB-IGRA предлага сигурни резултати за откриване на TB инфекция. 

VIDAS® TB-IGRA предлага по-голям капацитет за откриване на заразени хора с Mycobacterium tuberculosis. 

 

Ref: Insert VIDAS® TB-IGRA 053331-02

CE маркировка. Други очаквани одобрения на здравни органи