Пълна гама продукти SARS COV-2

Имунологични тестове за
SARS CoV-2

Молекулярна диагностика на
SARS CoV-2

Критични
тестове за
SARS CoV-2

Тест BioFire Multiplex PCR COVID 19