Етичен код

Mediclim спазва „Кодексът на етична практика в бизнеса - MedTech“ приет в международен план за отношенията между индустрията и здравните професионалисти и здравните организации, за да гарантира, че всички взаимодействия са етични и професионални.

MedTech Европа представлява индустрията на медицинската технология в Европа и е алианс на асоциации от индустрията на медицинските технологии. Алиансът е основан през октомври 2012 г. и в момента има двама членове, Европейска асоциация на диагностичните производители (ЕДМА), представляваща европейската диагностична индустрия in vitro, и организацията Eucomed, която представлява европейската индустрия за медицинска апаратура.

Мисията на Medtech е да насърчава уравновесена законодателна среда, която да позволи на индустрията за медицинска технология да отговаря на нарастващите нужди на здравеопазването и очакванията на всички заинтересовани страни.

MedTech Европа признава, че спазването на приложимите закони и регламенти, както и спазването на етичните стандарти са едновременно задължение и важна стъпка за постигане на гореспоменатите цели и може да подобри репутацията и успеха на индустрията за медицинска технология.

В Румъния, Mediclim е член-основател на AFPM, действайки заедно с партньори в областта за развитието на висококачествена здравна система, цел, която може да бъде постигната чрез прозрачност и коректни регулаторни норми, които да позволят реалната конкуренция.

A.F.P.M има за цел да бъде представителния и обединяващ глас на румънската медицинска индустрия, в посока за осигуряване на здравословен конкурентен пазар със свободен достъп до информация и конкуренция.

 imagine        imagine