Правила и условия

Общи условия за ползването на сайта www.mediclim.bg

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Общи условия определят условията за използване на www.mediclim.bg от потенциални посетители или клиенти. Чрез достъп и навигация на този сайт приемате условията за ползване, описани по-долу.

ПРАВАТА ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА S.C. MEDICLIM S.R.L. (наричан по-долу MEDICLIM)

Цялата информация, продукти или приложения, съдържащи се в този сайт, са собственост на MEDICLIM, която си запазва правото да променя съдържанието и/или структурата на сайта по всяко време и без предварителна известие.

Цялото съдържание на сайта www.mediclim.bg е защитено от Закона за авторското право, всички права са запазени. Всички права по отношение на страниците, съдържанието и представянето на сайта са собственост на MEDICLIM. Забранено е да копирате, променяте, показвате, разпространявате, предавате, публикувате, продавате, лицензирате, създавате на деривати или да използвате съдържанието на сайта за всякакви цели без писмено потвърждение от MEDICLIM.

Достъпа и използването на страницата www.mediclim.bg са безплатни и имат за цел да помогнат на потребителите да намерят необходимата информация по най-лесния и най-бърз начин, според изискванията на всеки потребител.

Настоящата информация е обща и професионална и е достъпна безплатно за потребителите. Чрез понятието „потребител“ на тази страница се разбира физическо лице, което ще посети страницата.

НЕАНГАЖИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Съдържанието на информацията се отнася до описанието в определена степен на подробност на дейностите, продуктите и услугите на MEDICLIM.

MEDICLIM няма да предостави никаква гаранция за:

  • избягване на затруднено ползване или прекъсване на ползването на сайта;
  • незасягане на други системи чрез използване на сайта;
  • липсата на вируси или други компоненти на предоставения сайт, които биха могли да навредят на потребителите.

По този начин MEDICLIM не може да бъде отговорна за преки или непреки щети, възникнали чрез използване на сайта. Всяка информация, представена на сайта на MEDICLIM относно продукти, цени, информация, кампании и маркетингови промоции, технически аспекти, са представени с информативна цел. Нищо от съдържанието на сайта www.mediclim.bg не може да представлява твърда оферта за договор и не може да ангажира отговорността на MEDICLIM при отсъствие на допълнителни споразумения.

ЦЕЛТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА

Целта на съдържанието на сайта е да предаде актуална и точна информация за медицинските продукти и/или услуги на MEDICLIM.

MEDICLIM не може да гарантира, че настоящите страници не съдържат грешки и ви уверява, че ще направи всичко възможно, за да направи правилна информиране и да отстранява възможните грешки.

Всяко лице, което иска да закупи услуга или продукт, представени на сайта, е помолен да се свърже с MEDICLIM по един от начините, показани на контактната страница на сайта, за да се информира относно наличието на желаната услуга или продукт, както и относно договорните условия, тарифи и техническа информация или информация от друг характер.

ЛИЧНИ ДАННИ

Когато се изисква от вас информация чрез този сайт, тя има за цел да ви идентифицира или възможността да се свържем с вас. Това е още по-необходимо, когато използвате приложения, налични на сайта.

Естеството на исканата информация се отнася по-специално до лични данни (име, адрес, телефонни номера), адрес на електронна поща, как се използват или възнамеряват да се използват продуктите и/или услугите MEDICLIM, но могат да включват друга информация в тясно връзка с използването на желаните услуги и/или продукти.

За да се отговори по-добре на нуждите и въпросите на потребителите на сайта, информацията, поискана чрез този сайт, ще бъде обект на съхранение и електронна обработка.

КОМУНИКАЦИЯ С ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Методите, чрез които посетителите на сайта се свързват с нас, са: онлайн чат, имейл адрес, телефонен номер, формулярите присъстващи на сайта.

Тази връзка се извършва, за да се поиска информация за нашите продукти, за да ни поискате ценови оферти, за да се консултирате с нашето мнение по различни теми, за да се възползвате от нашите услуги, за да се улесни процеса на поръчка и/или плащане, в зависимост от случая.

Инициирането на връзка от ваша страна ще се счита за изрично съгласие да получите отговор, да ви се предостави информация, да получавате данни за плащане или всяка поискана информация.

След провеждането на първоначалната комуникация, MEDICLIM установява като правен интерес да ви изпраща и съобщава допълнителна информация, свързана с Вашето искане, без тя да бъде информационен бюлетин. Тази информация може да възникне в резултат на подобряване на нашите продукти, лансиране на нови продукти, които да са от помощ или аспекти, свързани с обсъжданата тема. В този смисъл MEDICLIM SRL е установил разумен срок за допълнителна обработка от 30 дни от датата на започване на комуникацията, ако впоследствие не са установени договорни търговски отношения и които предвиждат друг срок.

ВРЪЗКА С ДРУГИ САЙТОВЕ

Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове, считани от MEDICLIM за полезни във връзка със съдържанието на сайта и които не са под негов контрол или ръководство. В случай на използване на тези връзки или препратки, ще се прилагат общите условия за използване, съответстващи на тези сайтове.

MEDICLIM не може да гарантира/контролира актуалността/точността на информацията, присъстваща на уебсайтовете на трети страни, към които се прави препратка от нейния уебсайт.