VIDAS PC

VIDAS PC

VIDAS PC
Производител
Oтдел
Други Хепатити COVID-19 Инфекциозна серология Метаболизъм на костите Сърдечно-съдова патология Патология на щитовидната жлеза Туморна патология Плодовитост Сепсис Нозокомиални инфекции
Специалност
Имунология Микробиология

VIDAS PC е автоматичен анализатор който използва техники за имунодетекция за тестване и който може да се използва 24/7 дни. С неговата помощ могат да се осъществят следните големи групи тестове: инфекциозни маркери (вирусни, бактериални), туморни маркери, хормони, маркери за сърдечно-съдови заболявания и хемостазна патология, дозиране на лекарствени вещества, алергология и др.

Описание на системата:

  • Аналитичният модул, състоящ се от 5 независими секции, всяка една с 6 позиции;
  • PC, чрез който се реализира контролът на функциите на уреда.

Софтуерът на анализатора е multi-task и може да работи с 2 свързани аналитични модула. Командите, необходими за работата на устройството, се избират от менюто, показано на екрана на монитора чрез мишка или външна клавиатура, което води до лесен начин на употреба, като е предвидена и възможност за регистриране за всеки потребител.

Възможности за външна връзка:

Към апарата могат да се свържат клавиатура, външен принтер, външен четец на баркодове, UPC, външна компютърна система (Компютър, мрежа) чрез едно/двупосочния интерфейс.

Начин на представяне на реагенти: Всеки комплект реагенти съдържа материалите, необходими за съответния тип тест, без да бъдат нужни други консумативи/реагенти итн.