VITEK® 2 COMPACT

VITEK® 2 COMPACT

VITEK® 2 COMPACT
Производител
Oтдел
Сепсис Нозокомиални инфекции Гъбични инфекции Бактериални инфекции
Специалност
Микробиология

VITEK® 2 COMPACT

Автоматична компактна система за идентификация (ID) / тестване на чувствителността към антибиотици (AST) за бактерии и гъбички

Компактно, бързо и точно решение за ID / AST тестване с напреднала система за доверие

  • Спестяване на място, автоматично и ефективно
  • Работи със софтуер VITEK® 2 PC съвместим с LIS (Лабораторна Информационна Система), която се развива заедно с микробиологични нужди
  • Намалява човешкото участие, подобрявайки работния поток и бързото докладване на резултатите

Текущите предизвикателства в областта на световната медицина, като микроорганизмите издръжливи на много лекарства (MDRO), подчертават нуждата микробиологичните лаборатории да бъдат гъвкави и отговорни за да предоставят правилната навременна информация. Ефикасността на софтуера за инструменти VITEK®2 Compact и VITEK® 2 PC ви дава възможност да подобрите терапевтичния успех върху пациента чрез сигурна микробна идентификация (ID) и тест за чувствителност към антибиотици - антибиограма (AST). Инструментът, също така, ви позволява да подобрите ефективността на лабораторията чрез намаляване на човешката намеса и възможността за бързо отчитане на резултатите. Всичко това, с икономия на пространство и ефективни разходи.

1. Barenfanger et al, JCM, May 1999, Vol 37, No 5

2. Sanders et al, JCM, July 2001, Vol 39, No 7

Удобен и автоматичен

Проектиран да осигурява резултати за ID / AST за само 5 до 8 часа, системата VITEK®2 Compact използва готови за употреба карти VITEK® 2 ID / AST.

Безопасността е оптимизирана чрез минимално време за подготовка и обработка на реагентите в една затворена система. VITEK® 2 Compact e е лесен за употреба.

l Процедура за конфигурация в три стъпки

l Високо ниво на автоматизация

l Интуитивен софтуер с пиктограми

l Познатият Windows® формат

l Лесно графично представителство на фенотиповете

l Валидиране на резултата с едно кликване

l Лесни за достъп резултати, с множество филтри

l Двупосочна връзка с LIS (Лабораторна Информационна Система)

l Автоматично валидиране и прехвърляне на предварителните резултати

„Повишен добив, Намаляване на работното време, Бързи резултати“

Гъвкавост за вашата лаборатория

„Налични за всички лаборатории, независимо от техния размер и персонал, системите VITEK®2 и ADVANCED EXPERT SYSTEM (AES) могат да имат силно положително въздействие както върху работния процес, така и върху качеството на информацията, предоставена от лабораторията“

Blecker-Shelly et al, Continuing Education Topics & Issues, Aug 2008

Казва се, че добрите неща идват в малки опаковки. Системата VITEK® 2 COMPACT подхожда на различни нужди и пространството в лабораторията и винаги предлага резултати, за да се гарантира, че вашата лаборатория може да предостави правилния анализ своевременно, за подходящи опции за лечение.

  • VITEK® 2 COMPACT - три налични версии, с работен капацитет от 15, 30 или 60 карти
  • Увеличаване на капацитета за тестове в зависимост от работния обем на лабораторията
  • Консолидация на пространството и резултатите: могат да бъдат свързани до четири инструмента с едно VITEK® 2 PC
  • Спестяване на време, резултатите могат бързо да се докладват, с възможност за достъп до VITEK2®PC дистанционно

По-голяма гъвкавост: ADVANCED EXPERT SYSTEM & BIOART

Софтуерът ADVANCED EXPERT SYSTEM може да увеличи доверието ви, тъй като осигурява автоматично валидирането на всеки резултат от антибиограмата (AST), за да помогне на лекарите да изберат най-подходящото антибиотично лечение за пациентите.

ADVANCED EXPERT SYSTEM сигнализира кога резултатите са приключили, като спестява време и сигнализира точно фенотиповете за устойчивост за изолираните бактериални щамове, като използва индикатори, кодирани чрез различни цветове.

Също така, усъвършенстваният инструмент за отчитане bioMérieux - Advanced Reporting Tool (BIOART™) подобрява отчитането на резултатите, като ги персонализира, чрез автоматично прехвърляне на резултатите, предлагайки сигнали за критични резултати, чрез подобряване на стандартизацията, с максимална ефективност.

VITEK® 2 ADVANCED EXPERT SYSTEM

Автоматичен инструмент за валидиране на резултатите от тестването за чувствителност към антибиотици (AST)

Спечелете доверие в резултатите от антибиограмите (AST) проверявайки всеки резултат, всеки път:

l Детекция с точност на фенотипове за устойчивост за прилагане на подходящо антибиотично лечение.·

l Ефективно използване на времето за лабораторния персонал·

l Подобряване на последователността на резултатите AST ·

l Намаляване на човешките грешки

Бързи отговори за целенасочено лечение

Бърза и надеждна идентификация на патогените и тяхната чувствителност към антибиотиците е ключов инструмент в нашия арсенал срещу антимикробната резистентност. За реална стойност, микробиологичните лаборатории се нуждаят от доверие в резултатите от тестовете за чувствителност към антибиотици (AST). Печелившата комбинация на картите VITEK® 2 AST и на софтуера ADVANCED EXPERT SYSTEM ™ ви позволява бързо да предоставите надеждни и релевантни резултати AST, за да определите изявата на механизмите за съпротива, така че лекарите да могат да вземат адекватни решения за антибиотична терапия и прилагане на мерки за предотвратяване на разпространението на патогените.

Бързо, автоматично и систематично валидиране на всеки резултат AST

Системата ADVANCED EXPERT SYSTEM™ осигурява качеството на резултатите за антибиограми (AST) и намалява шансовете за човешка грешка чрез бързо, автоматично и систематично валидиране на всеки резултат. Всеки резултат на Минималната Инхибираща Концентрация (CMI) се сравнява с база данни с над 3.500 фенотипа и 30.000 дистрибуции CMI, за да се определи последователността с дефинирани преди това диви или устойчиви фенотипове.

Индикаторите на доверие позволяват лесен и последователен анализ на резултатите, кодирани с различни цветове:

Зелено: показва, че изолатите са сравними с очакван образец за определяне на един фенотип. Бързите и надеждни резултати могат да бъдат освободени със или без намеса на специалиста от лабораторията. Също така, тези резултати могат да бъдат автоматично изпратени до LIS, за прилагане на бързо лечение.

Жълто: показва факта, че една стойност CMI не отговаря на очаквания образец за известен фенотип. Антибиотикът е маркиран, за да бъде внимателно проследен.

Червено: показва един образец CMI за тествания изолат, който не може да бъде свързан с известен фенотип. Изолатът е спрян за преглед, осигурявайки доверие, благодарение на факта че няма да бъдат докладвани двусмислени резултати. Червеният индикатор може да посочи технически грешки или нов механизъм за съпротивление.

Виолетово: показва микроорганизмите, които нямат предварително дефинирани фенотипове в базата данни. Изолата е изключен за ревизия.

Черно: показва, че няма зададени breakpoint за тествания микроорганизъм и антимикробни вещества.